فرم شکایات مشتریان | TMP-1212

مشتری گرامی:

ازآنجایی‌که مهم‌ترین هدف مجموعه همراه تحلیل پایتخت رضایت مشتریان می‌باشد لذا خواهشمند است با درج شکایات، ما را در بهبود وصول حقوق خود، یاری نمایید.

اطلاعات فردی(Required)
آدرس(Required)

ما همواره بدنبال جلب رضایت مشتریان عزیز هستیم و در این راستا از هیچ کوششی دست بر نمی داریم.

همراه تحلیل پایتخت